CASH ENGINEERING

 

E-VÝZVA      Nemusíte nic hledat a složitě zjišťovat. Jednoduše a levně využijete svého práva, aniž byste museli chodit po advokátech. Pomůžeme Vám efektivně zatlačit na dlužníka se zastoupením advokátní kanceláře.

Jak funguje E-VÝZVA

Vyplňte jednoduchý formulář a advokátní kancelář za vás odešle dlužníkovi předžalobní upomínku.
Nemusíte se zvednou ze židle a vše poběží. Cena služby je pouze 399 Kč bez dalších provizí (včetně DPH 21 %).

Pracujeme za vás.

Nemusíte nic hledat a složitě zjišťovat

Naši pracovníci zpracují podle dodaných materiálů výzvu, kterou následně odešlou s hlavičkou akvokátní kanceláře.

Jednoduše a levně využijete svého práva, aniž byste museli chodit po advokátech

Za minimální náklady za Vás naši pracovníci zpracují a odešlou výzvu dlužníkovi. Stačí vyplnit jednoduchý interaktivní formulář.

Efektivně zatlačit na dlužníka se zastoupením advokátní kanceláře

Kvalifikovaná výzva pod hlavičkou advokátní kanceláře působí na dlužníka razantně.

E-VÝZVA v číslech

Za dobu fungování společnosti Cash Engineering jsme již pomohli a vymohli

OBSLOUŽENÝCH ZÁKAZNÍKŮ
PODANÝCH VÝZEV
VYMOŽENO DLUHŮ
VYMOŽENÝCH TISÍCŮ

Podat e-výzvu

Před začátkem vyplnění si prosím vezměte doklady k dluhu. Nebojte, formulář je jednoduchý a vyplníte ho ve třech snadných krocích.
Z faktury, smlouvy nebo jiný dokumentů, budete potřebovat opsat některé údaje, tak ať je máte při ruce.

Krok 1 ze 3

Připojte dokumenty vztahující se k dluhu (scan faktury, smlouvy, nebo jiných dokumentů)

Celý proces e-výzvy

Jednoduše ve třech krocích a je to.

1

VYPLNĚNÍ ONLINE

2

PODEPSÁNÍ DOKUMENTŮ

3

VÝZVA DLUŽNÍKOVI

Proč využít službu E-VÝZVA?

Jaký je skutečný rozdíl mezi VÝZVOU a UPOMÍNKOU?
Pokud máte pohledávku a dlužník Vám nechce zaplatit za Vaše zboží či službu v tu chvíli máte více možností, jak tento problém vyřešit. Můžete pohledávku upomínat a snažit se nějakou dobu poslouchat dlužníkovi argumenty. Je třeba si však uvědomit, že doba, po kterou vy nemáte zaplacenou pohledávku může být pro Vás klíčová. Každá Vás totiž může přivést do druhotné platební neschopnosti a navíc ztrácíte další peněžní prostředky, které lze specifikovat jako ušlý zisk. Čím déle prodlužujete dobu upomínání, tím je Váš ušlý zisk vyšší. Po uplynutí jisté doby upomínání Vám pro dobytí pohledávky vznikají další náklady na jejich vymožení ať tak, že pohledávku prodáte nebo předáte k vymáhání. Mnohé vymáhací agentury nabízejí vymáhání za provize dle výše Vaší pohledávky nebo si nejdříve ověří, jak je pohledávka vymahatelná, a dle těchto okolností pohledávku buď vymáhají nebo Vám ji vrátí zpět jako nevymahatelnou.

E-VÝZVA je jednoduché, rychlé a levné řešení, které je důležitým krokem k ujištění dlužníka, že své peníze chcete zpět a že právo stojí na Vaší straně. Od 1.1.2013 totiž dle novely občanského soudního řádu platí, že soud nebude moci žalobci přiznat náhradu nákladů řízení ( patří sem soudní poplatek, náklady na advokáta či cesty věřitele k soudu) v případě, pokud neučinil nejméně 7 dnů před podáním žaloby tzv. předžalobní výzvu. Neplatí to pouze ve věci pohledávek, ale při splnění jiných povinností, např. vydání věci, vyklizení nemovitosti aj. Zákon tak dává dlužníkovi ještě před podáním žaloby poslední šanci, aby dobrovolně zaplatil.

Výhody služby E-VÝZVA
Výhoda služby E-VÝZVA je založena na jednoduchosti, rychlosti a minimálních nákladech. Tzn. není třeba hledat v této věci advokáta, platit mu vyšší poplatky než je třeba. Stačí v pohodlí Vaší kanceláře nebo domova vyplnit on-line objednávku na webu. Rozdíl mezi VÝZVOU a Upomínkou je významný ze dvou hledisek. První je jak výše popsáno právě možnost uplatnění nároku na náklady řízení, jak stanovuje zákon. A druhé důležité hledisko staví na skutečnosti, že Upomínka nezaplacené faktury nám slouží spíše jako slušné připomenutí. V této době ještě předpokládáme, že závazek mohl být opomenut, faktura se někde zatoulala, byla chybně zaúčtovaná nebo jsme opomněli dořešit reklamaci. Pokud to tak není, tak bychom se na to tak měli nastavit a uvědomit si, že čím rychleji budu reagovat, tím nižší budou mé skutečné náklady.

E-VÝZVA byla vymyšlena pro Vás, aby Vám co nejvíce ulehčila a zlevnila Vaši současnou situaci s pohledávkou. Když se naučíte tento krok zařadit do Vaší běžné činnosti ihned po zaslání první Upomínky dlužníkovi, změny se dostaví.
Obraťte se na nás pro konzultaci ZDARMA.

O nás

CASH ENGINEERING s.r.o. nabízí výjimečný servis pro tuzemské obchodní společnosti, korporace a veřejný sektor. Propojili jsme vymáhání pohledávek s navazujícími oblastmi jako jsou management prevence a procesní management. Toto spojení nám dává jistotu úspěchu. Zjistěte více kliknutím na naše webové stránky www.cashengineering.cz a zajistěte si komplexní servis v oblasti řízení pohledávek. Náklady s vymáháním pohledávek jsou přeneseny na CASH ENGINEERING s.r.o., která vymáhá pohledávky profesionálně s odměnou z vymožených částek. Navíc pro Vás dokážeme zajistit nastavení řízení pohledávek tak, aby docházelo k jejich eliminaci.

Kontaktní informace

Cash Engineering, s.r.o.
Masarykovo náměstí 110/64
586 01, Jihlava
T: 567 215 880
E: info@janhavlicek.com
Telefonáty a email jsou administrovány Advokátní kanceláří JUDr. Jana Havlíčka, Ph.D.